Eide, Christian (1889 - ) [no]

Eide, Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:53
26/09/2020 09:35:52
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/eddf12ad-65d3-4922-8d22-ca2fc1234e84 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eide, Christian
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Last name
Eide
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1889

-Time
1889
Death
 

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 21.05.1889
Ble i 1915 kompanjong hos Georg Falck i det firmaet dennes onkel O. Skjevlo hadde startet i 1883, og som han hadde overtatt i 1912. Dette drev de under firmanavnet "Falck & Eide". I 1919 gikk Falck ut og firmaet ble 15.4. s. å. overtatt av Eide og Ludvig K. Aadahl. Firmanavnet forandret til "Aadahl & Eide", og drevet til deres atelier brente 31.1.1935, og Aadahl omkom i brannen.

Virkested:
1935-0000: Trondheim; Innherredsvei 47
1915 -1935: Trondheim

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
494

-Id
494
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005633

-Id
021036005633
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål