Relasjonstype (mellom registrert enhet og relatert objekt) (A.2.19.B) [no]

Relasjonstype (mellom registrert enhet og relatert objekt) (A.2.19.B) (norwegian bokmål)

Feltkatalogen [no]

09/01/2015 19:45:21
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/ecfddd88-4036-4fca-88e3-fe77ae76682e
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 20 hits.
Name
Relasjonstype (mellom registrert enhet og relatert objekt) (A.2.19.B)
Norwegian bokmål

Code
A.2.19.B
Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål