Særtrykk [no]

Other languages: Særtrykk (norwegian bokmål), Særtrykk (norwegian nynorsk)

Relasjonstype (mellom registrert enhet og relatert objekt) (A.2.19.B) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/78e72ea4-d91f-44c8-aea9-6764106d3eea | RDF/XML | JSON-LD
Label
Særtrykk
Norwegian bokmål

Særtrykk
Norwegian nynorsk