Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5ff80456-1a85-4991-890c-a576c1a0681e | RDF/XML | JSON-LD
Label
State
English

Tilstandstrykk
Norwegian bokmål

Web reference
Change note

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål