5947 FEDJE (Poståpneri) [no]

Other languages: 5947 FEDJE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:16:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eb20795f-e638-4396-9a6a-f07a480e44f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5947 FEDJE
Norwegian bokmål

Alternative name
FEDJE
Norwegian bokmål

Establishment
27/06/1892 Fedje (Kommune) [no], , ,

-Time
27/06/1892
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
5947
Type
Norwegian bokmål

History

FEDJE poståpneri, i Lindaas herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr. ,ble opprettet ved Kgl.res. av 15.1., 5.2 og 27.6.1892 med virksomhet fra 1.9.1892 og med 2 ganger ukentlig bipost forbindelse til/fra Kjelstrømmen poståpneri. Sirk. 18, 5.7.1892.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret
FEDJE nytt postnr 5947. Postboksadressatene under 5947 FEDJE fikk tildelt postnr 5948.

Det foreligger ingen noteringer om tildeling av stempel før i 1892, da poståpneriet ble tilsendt datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne.

(5133 / 5947)
Poståpnere/styrere:
Landhandler E. A. Eriksen 28.11.1870.
Handlende Odine Gudmundsen Wikene 1.7.1892 (f. 1863).
Tlf.best. Jakob N. Wikene kst. 1.1.1929.
Ds.eksp. og handelsmann Oswald Berg 1.4.1936 (f. 1912).
Marie Berg midlt. 1.5.1949.
Oswald Berg 1.8.1953 (f. 1912)
Leif Johan Herøy kst. 1.8.1962 (f. 1925).
Gunnvor Andrea Nilsen 1.3.1979 (f. 1929).
Elsa Herøy 1.1.2000.

Årlig poståpnerlønn var i:

1892 1897 1902 1909 1912 1914 1917
Kr 50 80 120 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/06/1892 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/06/1892 ?
--Earliest time
27/06/1892
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442299

-Id
021166442299
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål