Fedje (Kommune) [no]

Other languages: Fedje (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/80f844ae-227e-4886-96aa-517099c07c4a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Fedje
Norwegian bokmål

Code
4633
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.77873, 4.71965, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.77873
-Longitude (Easting)
4.71965
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1265

-Id
1265
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1265 til 4633 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål