Compulsory military service Place holder

Verneplikt (norwegian bokmål), Verneplikt (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:37
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/verneplikt
Label
Compulsory military service
English

Verneplikt
Norwegian bokmål

Verneplikt
Norwegian nynorsk

Not used label
Forsvar
Norwegian nynorsk

Forsvar
Norwegian bokmål

Førstegangstjeneste
Norwegian bokmål

Førstegongsteneste
Norwegian nynorsk

Innrullering
Norwegian nynorsk

Innrullering
Norwegian bokmål

Militærnekting
Norwegian bokmål

Militærnekting
Norwegian nynorsk

Militært tenestebevis
Norwegian nynorsk

Militært tjenestebevis
Norwegian bokmål

Sesjon
Norwegian nynorsk

Sesjon
Norwegian bokmål

Sivilarbeid
Norwegian nynorsk

Sivilarbeid
Norwegian bokmål

Sivilteneste
Norwegian nynorsk

Siviltjeneste
Norwegian bokmål

Tenestebevis
Norwegian nynorsk

Tjenestebevis
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Verneplikt er ei plikt mannlege statsborgarar i landet har til å delta i forsvaret av Noreg.
Norwegian nynorsk