Smitt, Johan Herman Nicolay (1833 - ) [no]

Smitt, Johan Herman Nicolay (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e898a125-e3a1-4c94-a41b-9233559125c3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Smitt, Johan Herman Nicolay
Norwegian bokmål

First name
Johan Herman Nicolay
Norwegian bokmål

Last name
Smitt
Norwegian bokmål

Birth
1833

-Time
1833
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på Kongsberg . Deltok som frivillig i den dansk-tyske krig 1864, kom så engang mellom 1865 og 1869 til Grimstad, hvor han tok borgerskap som "Snedker, Dreier, Stolmager, Sadelmager, Tapetserer, Maler og Glasmester". Var dyktig som dekoratør ved festlige anledninger, drev privat leiebibliotek, og var i flere år redaktør av Adressetidende. Var også i en årrekke sjef for byens brannvesen, noe som han som militær organiserte med stor interesse. Begynte å fotografere ca. 1869, i det atelier som Forsberg hadde overtatt etter Demant og brukt til han flyttet til Kristiansand i 1865. Han signerte ikke bildene før i 1870, og var kjent som en dårlig fotograf. I 1873 ble han fattigforstander, og alt var vel og bra inntil han en høstnatt i 1878 forsvant og etterlot seg en tom fattigkasse og stor gjeld.

Virkested:
1869 ca-1878: Grimstad

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2613

-Id
2613
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008684

-Id
021036008684
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål