Régnier, Henri de (1864 - 1936) [no]

Régnier, Henri de (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:41:50
15/01/2022 05:38:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e7ba73f7-1727-4dd1-949b-203870042ea2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Régnier, Henri de
Norwegian bokmål

First name
Henri de
Norwegian bokmål

Last name
Régnier
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/12/1864

-Time
28/12/1864
Death
23/05/1936

-Time
23/05/1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Forfatter

-Type of activity (text)
Forfatter
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
E7BA73F7-1727-4DD1-949B-203870042EA2

-Id
E7BA73F7-1727-4DD1-949B-203870042EA2
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039689992
-Id
021039689992
-System
DigitaltMuseum