Åfoss (Forlatt sted) [no]

Åfoss (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/e78c83a4-c8bb-46f7-8ab0-47666705f682 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åfoss
Norwegian bokmål

Alternative name
Åfoss
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.78046, 8.69262, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.78046
-Longitude (Easting)
8.69262
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1010714

-Id
1010714
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål