Åfoss (Forlatt sted) [no]

Åfoss (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/e78c83a4-c8bb-46f7-8ab0-47666705f682 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åfoss
Norwegian bokmål

Alternative name
Åfoss
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.78046, 8.69262, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.78046
-Longitude (Easting)
8.69262
-Source
Kartverket 2022
Norwegian bokmål
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1010714

-Id
1010714
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
GNIDu
08270110

-Id
08270110
-System
GNIDu
Språksamlingane, SNID
SNID-000SK0000792428

-Id
SNID-000SK0000792428
-System
Språksamlingane, SNID
Kartverket, Stedsnummer
287436

-Id
287436
-System
Kartverket, Stedsnummer
Editorial note
Sources for new identifiers/references for SSR ID (read from data.norge.no 2016): GNIDu via data from Språksamlingane, UIB. Språksamlingane SNID via data from Språksamlingane, UIB. Kartverket, Stedsnummer (2020) via data from Språksamlingane, UIB. Updated 2022-06-02 by Ulf B.
English