Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
08/06/2020 09:03:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e57db036-bd45-44ce-acf5-972bb1486f9f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Spring
English

Kilde (vassdrag)
Norwegian bokmål

Alternative label
Ile
Norwegian bokmål

Olle
Norwegian bokmål

Oppkomme
Norwegian bokmål

Definition
<hydrologi> naturlig utspring av vann fra løsmasser eller fjell
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Naturobjekt [no]
English
          Watercourse ; Stream
English
               (Del av vassdrag) [no]
English

Narrower concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Related concept

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Reference
NVE, ISBN: 82-410-0200-9 : Ferskvannstesaurus
Norwegian bokmål