Brøstad kirke (Kirke) [no]

Other languages: Brøstad kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e44f9b67-a453-42cd-98a0-5ade1905b8af | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Brøstad kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1937
-Earliest period
Actors
Architect Evensen, Kristen Bernhoff (1917 - 1991) [no] Bersvend Toresen Elvevold, O. Holtermann, M. Jakobsen

-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
-Actor (text)
Bersvend Toresen Elvevold, O. Holtermann, M. Jakobsen
Norwegian bokmål
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Brøstad (Gard) [no], 5420-11/38 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5420-11/38
Norwegian bokmål
Dyrøy (Kommune) [no], Brøstadbakken 68, 9311 [no], Dyrøy sokn (11030402), Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Brøstadbakken 68, 9311
Norwegian bokmål

-Place (text)
Dyrøy sokn (11030402), Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
69.07841, 17.69171, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.07841
-Longitude (Easting)
17.69171
-Precision
5
Events
-Timespan
1937
--Earliest time
1937
-Timespan
1937
--Earliest time
1937
-Timespan
1998
--Earliest time
1998
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
192500101

-Id
192500101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1022

-Id
1022
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
11536301

-Id
11536301
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5420-11/38
-Id
5420-11/38
-System
Gnr Bnr