Resursöversikt: maritimt kulturarv och kustkultur [sv]

Auktoriteter och vokabulärer med koppling till maritimt kulturarv och kustkultur

Projekt

Fartyg

Aktörer

Fartygsdesign

Termer

Dataseten innehåller de termposter som definierats. Urvalsmapparna innehåller dataset eller poster som används när termerna ska väljas i samband med t ex fartygsregistrering i KulturNav.

Metadata kopplade till fartyg