Seilskipsregister (med Petter Malmsteins seilskuteregister) (Norsk Maritimt Museum) [no]

Other languages: Seilskipsregister (med Petter Malmsteins seilskuteregister) (norwegian bokmål), Segelfartygsregister, Norge (swedish)

Watercraft

Description

I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn, finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land. Dette datasettet baserer seg på Malmsteins register, men er et dynamisk metadatasett som rettes og oppdateres med nye seilskip. De originale protokollene befinner seg på Norsk Maritimt Museum.

Sjøkaptein Petter Malmstein fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta o...

I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn, finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land. Dette datasettet baserer seg på Malmsteins register, men er et dynamisk metadatasett som rettes og oppdateres med nye seilskip. De originale protokollene befinner seg på Norsk Maritimt Museum.

Sjøkaptein Petter Malmstein fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta oppgis navnet og det Malmstein har funnet ut om type, materiale, tonnasje, mål, verft, byggested og endelig skjebne. Videre oppgis reder(e), skipets hjemsted(er) og skipets kaptein(er). En del spesielle opplysninger (rekordseilaser, langvarige seilaser, priser ved salg m.m.) er også nevnt.

Petter Malmstein (1903-1981) begynte sin sjømannskarriere på seilskute. Da han konstaterte at seilskutene var på vei ut av skipsfarten, bestemte han seg for å samle flest mulig opplysninger om de enkelte seilskutene, og gjorde dette til sin store hobby. Malmstein begynte innsamlingen av opplysninger som frivaktarbeid allerede mens han seilte til sjøs, og fortsatte på full tid etter at han ble pensjonist. Han skrev opplysningene for hånd i store protokollbøker. Registeret ble donert til Den Norske Kapp Horn Klubben, og er deponert i Norsk Maritimt Museums bibliotek.

Resultatet av Malmsteins arbeid foreligger i 82 protokoller over skip fra Norge og 20 andre land. Protokollene inneholder ca. 100.000 skipsnavn. Antallet skip er noe mindre, fordi Malmstein har ført opp skipet som ny post hver gang det har skiftet navn.

I et intervju med Aftenposten (15.9.78) da hans håndskrevne protokoller ble overrakt til Norsk Sjøfartsmuseum (senere Norsk Maritimt Museum) sier Malmstein på spørsmål om hvor han har funnet alle opplysningene: "I årenes løp har jeg kjøpt omkring 600 bøker om skipsfart. ... Norsk Sjøfartsmuseums bibliotek var til god hjelp". Ellers har Malmstein ikke gitt skriftlige opplysninger om sine kilder, men man antar at han har brukt skipsregistrene til Det norske Veritas og Lloyds' register

Det kan virke som om det står flere opplysninger om "masters" enn om andre forhold. Hvis dette er riktig, kan det ha sammenheng med at Malmstein har brukt muntlige kilder. Det kan også virke som om det er en viss overvekt av skuter knyttet til Drammen. Malmstein var selv fra Drammen, og kan ha hatt tilgang til lokale kilder.

Brutto-(brt.) og nettoregistertonn hvis oppgitt, ellers commercelester (cl).

Mål i fot hvis ikke annet er oppgitt. Malmsteins kilder på mål er Det norske Veritas (DNV) og Lloyds register measurement. Fra 1896 oppgis målene i DNVs register i engelske fot.

Malmsteins rettskriving er moderat modernisert (å for aa, delvis Fevik for Fevig osv.)

I personnavn bruker Malmstein stort sett initialer for fornavn. Søk derfor på etternavn.

Seilskipsregisteret bygger på et håndskrevet register. Vær derfor oppmerksom på at skriften kan være feiltolket (f. eks. e for c, a for o o.l.), og at person- og stedsnavn kan være skrevet feil i originalen. [no]

Dataset
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
fellespost@marmuseum.no [no]
24/02/2024 07:43:07
15/02/2024 22:34:20
Beta
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/978f91c5-f186-4531-8fe8-d8c1a663c9e6
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 10676 hits.
Name
Seilskipsregister (med Petter Malmsteins seilskuteregister)
Norwegian bokmål

Segelfartygsregister, Norge
Swedish

Description
I Petter Malmsteins seilskuteregister er det registrert ca. 10 000 norske seilskip. I det skriftlige materialet som ligger til grunn, finnes informasjon om nærmere 100 000 seilskip fra mange land. Dette datasettet baserer seg på Malmsteins register, men er et dynamisk metadatasett som rettes og oppdateres med nye seilskip. De originale protokollene befinner seg på Norsk Maritimt Museum.

Sjøkaptein Petter Malmstein fulgte hver skute fra sjøsetting til skutas endelige skjebne. Om selve skuta oppgis navnet og det Malmstein har funnet ut om type, materiale, tonnasje, mål, verft, byggested og endelig skjebne. Videre oppgis reder(e), skipets hjemsted(er) og skipets kaptein(er). En del spesielle opplysninger (rekordseilaser, langvarige seilaser, priser ved salg m.m.) er også nevnt.

Petter Malmstein (1903-1981) begynte sin sjømannskarriere på seilskute. Da han konstaterte at seilskutene var på vei ut av skipsfarten, bestemte han seg for å samle flest mulig opplysninger om de enkelte seilskutene, og gjorde dette til sin store hobby. Malmstein begynte innsamlingen av opplysninger som frivaktarbeid allerede mens han seilte til sjøs, og fortsatte på full tid etter at han ble pensjonist. Han skrev opplysningene for hånd i store protokollbøker. Registeret ble donert til Den Norske Kapp Horn Klubben, og er deponert i Norsk Maritimt Museums bibliotek.

Resultatet av Malmsteins arbeid foreligger i 82 protokoller over skip fra Norge og 20 andre land. Protokollene inneholder ca. 100.000 skipsnavn. Antallet skip er noe mindre, fordi Malmstein har ført opp skipet som ny post hver gang det har skiftet navn.

I et intervju med Aftenposten (15.9.78) da hans håndskrevne protokoller ble overrakt til Norsk Sjøfartsmuseum (senere Norsk Maritimt Museum) sier Malmstein på spørsmål om hvor han har funnet alle opplysningene: "I årenes løp har jeg kjøpt omkring 600 bøker om skipsfart. ... Norsk Sjøfartsmuseums bibliotek var til god hjelp". Ellers har Malmstein ikke gitt skriftlige opplysninger om sine kilder, men man antar at han har brukt skipsregistrene til Det norske Veritas og Lloyds' register

Det kan virke som om det står flere opplysninger om "masters" enn om andre forhold. Hvis dette er riktig, kan det ha sammenheng med at Malmstein har brukt muntlige kilder. Det kan også virke som om det er en viss overvekt av skuter knyttet til Drammen. Malmstein var selv fra Drammen, og kan ha hatt tilgang til lokale kilder.

Brutto-(brt.) og nettoregistertonn hvis oppgitt, ellers commercelester (cl).

Mål i fot hvis ikke annet er oppgitt. Malmsteins kilder på mål er Det norske Veritas (DNV) og Lloyds register measurement. Fra 1896 oppgis målene i DNVs register i engelske fot.

Malmsteins rettskriving er moderat modernisert (å for aa, delvis Fevik for Fevig osv.)

I personnavn bruker Malmstein stort sett initialer for fornavn. Søk derfor på etternavn.

Seilskipsregisteret bygger på et håndskrevet register. Vær derfor oppmerksom på at skriften kan være feiltolket (f. eks. e for c, a for o o.l.), og at person- og stedsnavn kan være skrevet feil i originalen.
Norwegian bokmål

Content type
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Project
Norwegian bokmål


Dataset owner
Norwegian bokmål

Contact information
fellespost@marmuseum.no
Norwegian bokmål