Maritim kulturarv [no]

Maritim kulturarv er viktig for mange. Vi er derfor åtte maritime museer som samarbeider om felles autoriteter og vokabularer for å kunne beskrive den maritime kulturarven på en enhetlig måte. I samarbeidet inngår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum som er en del av Västarvet, Norsk maritimt museum som er en del av Norsk folkemuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet i Gøteborg, Sjöfartsmuseum på Åland og Statens maritime museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet og Vasamuseet.

Samarbeidet har så langt resultert i seks datasett. Fartøystyper består av termer som kan brukes når fartøy, bilder av fartøy eller gjenstander relatert til fartøy skal registreres. Datasetet Fartøystyper er tenkt å kunne brukes sammen med datasetet Navngitte fartøystyper og datasetet Serieproduserte fartøy. Dessuten finnes dataset med Fartøy, Verft og Personer virksomme innen fartøys- och båtbyggeri.

Målet er at vårt samarbeid skal resultere i forbedret kvalitet, søkbarhet og anvendelighet når det gjelder informasjon om den maritime kulturarven. Benytt gjerne autoriteter og vokabularer og kontakt Lina Mårtensson (Lina.Martensson@maritima.se) om du og din institusjon vil ta en mer aktiv del i samarbeidet.[no]