Toll information Place holder

Bominformasjon (norwegian bokmål), Bominformasjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:53
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/bominformasjon
Label
Toll information
English

Bominformasjon
Norwegian bokmål

Bominformasjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Autopass
Norwegian nynorsk

Autopass
Norwegian bokmål

Bompenger
Norwegian bokmål

Bomstasjon
Norwegian nynorsk

Bomstasjon
Norwegian bokmål

Trafikantbetaling
Norwegian nynorsk

Trafikantbetaling
Norwegian bokmål

Vegprising
Norwegian nynorsk

Veiprisning
Norwegian bokmål

Bompeng
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Bompengefinansiering er en finansieringsmodell for veiprosjekter der en veistrekning bygges, eller utbedres, ved at brukerne av veien betaler en avgift hver gang de passerer et betalingspunkt.
Norwegian bokmål

Bompengefinansiering er ein finansieringsmodell for vegprosjekt der ei vegstrekning blir bygd, eller utbetra, ved at brukarane av vegen betaler ei avgift kvar gong dei passerer eit betalingspunkt.
Norwegian nynorsk