Personal assistant Place holder

Personlig assistent (norwegian bokmål), Personleg assistent (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:14
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/personlig-assistent
Label
Personal assistant
English

Personlig assistent
Norwegian bokmål

Personleg assistent
Norwegian nynorsk

Not used label
Brukerstyrt personlig assistanse
Norwegian bokmål

Brukarstyrt personleg assistanse
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Teneste som omfattar praktisk og personleg hjelp i dagleglivet for funksjonshemma med samansette og omfattande behov.
Norwegian nynorsk