Algae

Other languages: Alger (norwegian bokmål), Alger (swedish), Alger (danish), Alger (norwegian nynorsk)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Samlebetegnelse på svært ulike encellede og flercellede organismer som har det til felles at de har fotosyntese og lever i fuktige miljøer. Makroalger er de flercellede algene som finnes i strandsonen og på grunt vann. Disse deles inn etter farge i brunalger (tang og tare), grønnalger og rødalger. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:21:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ddd6df67-e307-4485-a348-c8557d365020 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Algae
English

Alger
Norwegian bokmål

Alger
Swedish

Alger
Danish

Alger
Norwegian nynorsk

Description
Samlebetegnelse på svært ulike encellede og flercellede organismer som har det til felles at de har fotosyntese og lever i fuktige miljøer. Makroalger er de flercellede algene som finnes i strandsonen og på grunt vann. Disse deles inn etter farge i brunalger (tang og tare), grønnalger og rødalger.
Norwegian bokmål

Definition
Encellede eller flercellede organismer som har fotosyntese og lever i fuktige miljøer
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmål

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Reference
Throndsen, Jahn. (2015, 13. november). Alger. I Store norske leksikon. Hentet 22. august 2016 fra https://snl.no/alger.
Norwegian bokmål