Algeoppblomstring [no]

Other languages: Algeoppblomstring (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Spontan økning i veksten av mikroalger som fører til høye algekonsentrasjoner og kan gi vannet synlig (mis)farge. Oftest dominerer én eller noen få arter. Algeoppblomstringer skyldes bedrede næringsbetingelser for algene, og forekommer normalt i kystvannet om våren etter vinterinnblanding av næringssalter til overflatelagene, og mer uregelmessig, hvor næringstilførselen skyldes avrenning fra land. I enkelte kystområder er det mer eller mindre årvisse sommerblomstringer av kalkflagellater (bla... Spontan økning i veksten av mikroalger som fører til høye algekonsentrasjoner og kan gi vannet synlig (mis)farge. Oftest dominerer én eller noen få arter. Algeoppblomstringer skyldes bedrede næringsbetingelser for algene, og forekommer normalt i kystvannet om våren etter vinterinnblanding av næringssalter til overflatelagene, og mer uregelmessig, hvor næringstilførselen skyldes avrenning fra land. I enkelte kystområder er det mer eller mindre årvisse sommerblomstringer av kalkflagellater (blakket eller hvitt vann) og dinoflagellater (brunt vann).
Bare unntaksvis, som ved «algeinvasjonen» i 1988, er algeoppblomstringer i sjøen giftige, f.eks. slektene Chrysochromulina og Alexandrium (se også algetoksiner), men store algekonsentrasjoner kan likevel gi problemer for fisk i oppdrett. Algeoppblomstringer i ferskvann, vannblomst, sees som misfarging av vannet i innsjøer, dammer og pytter. Oppblomstring av spesielle alger, f.eks. slekten Synura, i vannreservoarer kan gi lukt og smak til vannet. [no]
Broader concept
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:21:34
01/06/2024 10:58:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0fc55c30-398d-4999-90c4-87147f2e9d6c | RDF/XML | JSON-LD
Label
Algeoppblomstring
Norwegian bokmål

Description
Spontan økning i veksten av mikroalger som fører til høye algekonsentrasjoner og kan gi vannet synlig (mis)farge. Oftest dominerer én eller noen få arter. Algeoppblomstringer skyldes bedrede næringsbetingelser for algene, og forekommer normalt i kystvannet om våren etter vinterinnblanding av næringssalter til overflatelagene, og mer uregelmessig, hvor næringstilførselen skyldes avrenning fra land. I enkelte kystområder er det mer eller mindre årvisse sommerblomstringer av kalkflagellater (blakket eller hvitt vann) og dinoflagellater (brunt vann).
Bare unntaksvis, som ved «algeinvasjonen» i 1988, er algeoppblomstringer i sjøen giftige, f.eks. slektene Chrysochromulina og Alexandrium (se også algetoksiner), men store algekonsentrasjoner kan likevel gi problemer for fisk i oppdrett. Algeoppblomstringer i ferskvann, vannblomst, sees som misfarging av vannet i innsjøer, dammer og pytter. Oppblomstring av spesielle alger, f.eks. slekten Synura, i vannreservoarer kan gi lukt og smak til vannet.
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Definition
Spontan økning i veksten av mikroalger.
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Broader concept
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Reference
Store norske leksikon
Norwegian bokmål

-Text
Store norske leksikon hentet 24. juli 2018 fra https://snl.no/algeoppblomstring
Norwegian bokmål