Thorell, Hildegard Katarina (1850 - 1930) [sv]

Other languages: Thorell, Hildegard Katarina (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Konstnär. T:s ganska stora produktion upptar främst porträtt. T. blev agré vid Konstakad. 1883. Hon är repr. i Nat.mus., Göteborgs och Malmö mus. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/02/2022 15:39:04
24/02/2024 06:41:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dd9c3b54-f696-417a-a1d5-f117391c7f7a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thorell, Hildegard Katarina
Swedish

First name
Hildegard Katarina
Swedish

Last name
Thorell
Swedish

Description
Konstnär. T:s ganska stora produktion upptar främst porträtt. T. blev agré vid Konstakad. 1883. Hon är repr. i Nat.mus., Göteborgs och Malmö mus. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1850

-Time
1850
Death
1930

-Time
1930
Biography

Konstnär. T:s ganska stora produktion upptar främst porträtt. T. blev agré vid Konstakad. 1883. Hon är repr. i Nat.mus., Göteborgs och Malmö mus. /US

Swedish

Same as (internal)
Carlotta-SMVK
1183187

-Id
1183187
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462209
-Id
021037462209
-System
DigitaltMuseum