Totland, Mons (1913 - 1999) [no]

Totland, Mons (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:37:10
06/08/2022 01:56:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/daf8d8bd-02a8-43ba-966e-96ff2c0bbffe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Totland, Mons
Norwegian bokmål

First name
Mons
Norwegian bokmål

Last name
Totland
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1913

-Time
1913
Death
1999

-Time
1999
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Totland 12.07.1913, Davik prestegjeld. Etablert 1930. Drev gardsbruk og sølvrevoppdrett ved siden av fotografering.

Virkested:
1930-0000: Bryggja i Nordfjord

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2880

-Id
2880
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009076

-Id
021036009076
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål