John og Nidar Selvåg (ST h 10) (Selskap) [no]

Other languages: John og Nidar Selvåg (ST h 10) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Matfiskkonsesjon i Hitra kommune; driften kom i gang i 1971, før konsesjonsloven var på plass. Da denne trådte i kraft ble John og Nidar Selvåg tildelt konsesjon på 3000 m³. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 14:45:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/da76094b-b639-4a6a-8ec3-c2e7d2628d40 | RDF/XML | JSON-LD
Name
John og Nidar Selvåg (ST h 10)
Norwegian bokmål

Alternative name
ST h 10
Norwegian bokmål

Description
Matfiskkonsesjon i Hitra kommune; driften kom i gang i 1971, før konsesjonsloven var på plass. Da denne trådte i kraft ble John og Nidar Selvåg tildelt konsesjon på 3000 m³.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
1971
--Place
Termination
1990

-Time
1990
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
Reference
Hans Ulrik Hammer (2000), «Fiskeoppdrettsnæringa på Hitra. I fremste rekke i 40 år»
Norwegian bokmål