Hitra (Tidligere kommune, Norge) [no]

Other languages: Hitra (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/bdd7ad08-7981-4511-bde9-77499ebcf686 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hitra
Norwegian bokmål

Code
5013
Coordinates
63.54528, 8.78029, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.54528
-Longitude (Easting)
8.78029
Followed by
Norwegian bokmål

Time
31/12/2019

-Latest time
31/12/2019
Kommunenummer før 2019
1617

-Id
1617
-System
Kommunenummer før 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1617 til 5013 i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål