Bjørnulf, Johnny (1916 - 1999) [no]

Bjørnulf, Johnny (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:24
25/06/2022 01:38:26
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d94fafb8-831e-4fdb-9c4c-ed3e36255e8a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bjørnulf, Johnny
Norwegian bokmål

First name
Johnny
Norwegian bokmål

Last name
Bjørnulf
Norwegian bokmål

Alternative name
Hansen, Johnny Bjørnulf
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1916

-Time
1916
Death
1999

-Time
1999
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sandefjord 28.05.1916, død i Halden 1999. Sønn av fotograf Hans Fredrik (Fred) Hansen og Kirsten Aschjem, g. 1941 m. Randi Sandersen, datter av Josefa og Fredrik S., 1 sønn, 1 datter. Utlært hos faren, en rekke kurser og studieopphold i inn- og utland, artium 1935, sv.br. 1942, håndv.br. 1945. Overtok i 1945 det firmaet som faren hadde startet i Sandefjord i 1910 og fortsatt i Fredrikstad da han kjøpte Skages fotoforretning i Haandsgården i 1927. Disponent for "Bjørnulf Kino A/S". Idag er sønnen Arild medarbeider og medeier i firmaet, som i 1945 skiftet navn til "Bjørnulf Foto". Styremedlem i Norges Fotografforbund, oldermann i Østfold Fotograflaug i 10 år, viseformann Norges Fotohandlerforbund, formann i Prøvenemnda i Fredrikstad, m. m.

Virkested:
1945-1983: Fredrikstad

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 6(1969) : 2, s. 50-52
Norsk fagfoto 13(1976) : 5, s. 130-133
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk Fotografisk Tidsskrift nr. 5, 1993
Demokraten 03.06.1995
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 5, s. 50-52
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 6, s. 52-55
Norsk fotografisk tidsskrift 85(1999) : 5, s. 39 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
284

-Id
284
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005170

-Id
021036005170
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål