Bjørnulf, Johnny (1916 - 1999) [no]

Bjørnulf, Johnny (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:24
09/12/2023 00:03:34
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d94fafb8-831e-4fdb-9c4c-ed3e36255e8a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bjørnulf, Johnny
Norwegian bokmål

First name
Johnny
Norwegian bokmål

Last name
Bjørnulf
Norwegian bokmål

Alternative name
Hansen, Johnny Bjørnulf
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1916

-Time
1916
Death
1999

-Time
1999
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sandefjord 28.05.1916, død i Halden 1999. Sønn av fotograf Hans Fredrik (Fred) Hansen og Kirsten Aschjem, g. 1941 m. Randi Sandersen, datter av Josefa og Fredrik S., 1 sønn, 1 datter. Utlært hos faren, en rekke kurser og studieopphold i inn- og utland, artium 1935, sv.br. 1942, håndv.br. 1945. Overtok i 1945 det firmaet som faren hadde startet i Sandefjord i 1910 og fortsatt i Fredrikstad da han kjøpte Skages fotoforretning i Haandsgården i 1927. Disponent for "Bjørnulf Kino A/S". Idag er sønnen Arild medarbeider og medeier i firmaet, som i 1945 skiftet navn til "Bjørnulf Foto". Styremedlem i Norges Fotografforbund, oldermann i Østfold Fotograflaug i 10 år, viseformann Norges Fotohandlerforbund, formann i Prøvenemnda i Fredrikstad, m. m.

Virkested:
1945-1983: Fredrikstad

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 6(1969) : 2, s. 50-52
Norsk fagfoto 13(1976) : 5, s. 130-133
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk Fotografisk Tidsskrift nr. 5, 1993
Demokraten 03.06.1995
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 5, s. 50-52
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 6, s. 52-55
Norsk fotografisk tidsskrift 85(1999) : 5, s. 39 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
284

-Id
284
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005170

-Id
021036005170
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål