Description
Stålbarken Lingard ägdes av Gustaf Erikson 1925-1935 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 12:29:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8ef8cf1-f6c2-478b-918e-251e4caa3a03 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lingard
Swedish

Other name
Wathara 1915-1925

-Name
Wathara
Swedish

-Specified
1915-1925
Swedish
Description
Stålbarken Lingard ägdes av Gustaf Erikson 1925-1935
Swedish

Technical description
D.W 1600 ton. Röjelriggad bark med enkla bramsegel.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Lingard byggdes 1893 i Arendal (Grimstad), Norge. År 1915 inköptes hon av ett rederi i Port Adelaide, Syd-Australien och omdöptes till Wathara. År 1919 såldes hon till James Bell & Co i Hull och 1922 återkom hon till Norge, med Alf Tönsberg som redare. Gustaf Erikson inköpte fartyget 1925. Fartyget återfick då sitt ursprungliga namn Lingard.
På hösten 1927, på resa från Nederkalix till Yarmouth med splitved, förolyckades Lingards andre styrman Gustaf Lindqvist från Järsö. Vid arbete på förbramrån brast fotpärten och Lindqvist föll överbord. Han fick tag i logglinan som olyckligtvis brast. Hans bror Elis, som var förste styrman, stod på halvdäcket utan att kunna ingripa. I den hårda vinden kunde man inget göra för att hjälpa den nödställde, som försvann i vågorna.
På resa den 2 november 1935 kolliderade Lingard i Kattegatt med Sveabolagets ångfartyg Gerd, som skadades så illa att hon gick till botten med 21 man. Lingard bogserades in till Göteborg. Vid efterföljande rättegång konstaterades felet vara Gerds varför Lingards rederi och befälhavare helt frikändes.
Gustaf Erikson ansåg att fartyget var alltför svårt skadat för att iståndsättas, varför Lingard såldes till ett konsortium i Stavanger. År 1936 övertog Norska Sejlskuteklubben henne för att iståndsätta fartyget som klubblokal och museifartyg i Oslo hamn. I den egenskapen användes hon tills tyskarna under ockupationen rekvirerade Lingard till flytande magasin. Under denna tid blev hon så illa underhållen att hon, enligt uppgift, år 1946 såldes till ett bärgningsbolag i Moss för att användas till pråm.

Swedish

Measurement
Antal master [sv]: 3

-Value
3
Bruttotonnasje [no]: 1039 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
1039
Längd över allt [sv]: 213´0 foot

-Value
213´0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 33´9 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
33´9
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 17´7 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
17´7
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Nettotonnasje [no]: 882 nettoregisterton [sv]

-Value
882
Delivered
1893
Byggd av Fevigs Jernskibsbyggeri i Grimstad.

-Time
1893
-Dating comment
Byggd av Fevigs Jernskibsbyggeri i Grimstad.
Swedish
Wrecked
1946

-Time
1946
-Role
Swedish

-Timespan
1925 - 1935
--Earliest time
1925
--Latest time
1935
-Role
English

Swedish

-Role
English

Swedish

Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

DigitaltMuseum
021178192598
-Id
021178192598
-System
DigitaltMuseum