Fåhraeus, Klas (1863 - 1944) [sv]

Fåhraeus, Klas (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Klas Fåhraeus, Klas Walter Fåhraeus, född 1 december 1863 i Göteborg, död 19 februari 1944, var en svensk konstskribent och konstsamlare. Vid unga år studerade Klas Fåhraeus humaniora i Uppsala men lämnade utbildningen då han hade blivit ovän med professorn i logik och metafysik, Sigurd Ribbing. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:22
14/05/2022 07:47:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d662cb4b-7ea9-41cd-b5d6-c10c1461ba64 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fåhraeus, Klas
Swedish

First name
Klas
Swedish

Last name
Fåhraeus
Swedish

Title
konstsamlare

-Title
konstsamlare
Swedish
Description
Klas Fåhraeus, Klas Walter Fåhraeus, född 1 december 1863 i Göteborg, död 19 februari 1944, var en svensk konstskribent och konstsamlare. Vid unga år studerade Klas Fåhraeus humaniora i Uppsala men lämnade utbildningen då han hade blivit ovän med professorn i logik och metafysik, Sigurd Ribbing.
Swedish

Wikipedia

Birth
1863

-Time
1863
Death
1944

-Time
1944
Biography

Klas Fåhraeus, Klas Walter Fåhraeus, född 1 december 1863 i Göteborg, död 19 februari 1944, var en svensk konstskribent och konstsamlare. Vid unga år studerade Klas Fåhraeus humaniora i Uppsala men lämnade utbildningen då han hade blivit ovän med professorn i logik och metafysik, Sigurd Ribbing. Professor Ribbing hade för vana att utan motivering ofta utebli från uppgjorda tentamenstillfällen med sina studenter, något som Fåhraeus också råkade ut för vid ett par tillfällen. Vid det sista tillfället hade Ribbing lovat att hålla tentamen på överenskommen tid "så vitt jag ännu är i livet". När Ribbing uteblev även denna gång skickade Fåhreus en begravningskrans till Ribbings hustru. Fåhreus lämnade därefter studierna i Uppsala och tog aldrig någon examen. Mötet med tidens oppositionella konstnärselit i Paris Efter att han lämnat den akademiska världen bakom sig tillbringade han flera år utomlands, bland annat hos den nordiska konstnärskolonin i Grez-sur-Loing söder om Paris som han sökt sig till i avsikt att söka upp August Strindberg för att få diskutera tidens frågor. Han umgicks en hel del med Strindberg, som till en början var mycket skeptisk till Fåhraeus. I ett brev till Carl Larsson kallade Strindberg honom för en "reptilyngling". Strindberg skrev vidare, att "Fåhraeus var rojalist, idealist, moralist, brackiot, aristokrat, emancipatör, och fan vet allt". Fåhraeus lånade vid ett tillfälle ut en stor summa pengar till August Strindberg, som denne betalade tillbaka efter 20 år med ett följebrev där han skrev: "men jag kan ingen ränta betala, och det begär du inte, fastän rentier. Tack för lånet, och för att du aldrig lät mig känna det tryckande!". I Grèz-sur-Loing blev Fåhraeus också bekant med konstnärer som Carl Larsson, Karl Nordström, Oscar Björck och Richard Bergh och förmodligen också Nils Kreuger som var i Frankrike under åren 1881 till 1887. Karl Nordström, som målade ett porträtt av Fåhraeus, ansåg att "Fåhraeus var en hygglig pojke som diskuterade övertygande mot Strindbergs socialistiska idéer". Egna konstverk Fåhraeus gjorde också några enstaka försök att måla själv, men hans verk rönte aldrig någon större uppmärksamhet. Han blev mest känd som en framträdande skribent inom konst och som samlare av konst. Hans stora insats i konstvärlden anses vara hans känsla för tidens nya strömningar inom konstvärlden. Fåhraeus var under en tid kandidat till chef för Nationalmuseum i samband med att han under ett år var ledamot av museets inköpsnämnd. Villa Högberga Omkring 1907-1908 i samband med att Lidingö villastäder byggdes upp, köpte paret Fåhraeus en tomt i Högberga på Lidingö, Högberga gård, där de under åren 1909-11 lät uppföra Villa Högberga, som skulle fungera som kombinerat konstgalleri och bostad. Efter några år kom deras bostad att innehålla en av den tidens största och dyrbaraste konstsamlingar i Sverige. Klas och Olga Fåhraeus ingick i den så kallade "juntan" som var en grupp framstående personer inom den svenska kultureliten som träffades regelbundet. Juntan finns förevigad på Hanna Paulis målning Vännerna.

Swedish

Carlotta-SMVK
3212842

-Id
3212842
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461272
-Id
021037461272
-System
DigitaltMuseum