Larsen, John (1903 - 1973) [no]

Larsen, John (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:15
28/03/2020 02:38:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d5317317-cc15-4821-9522-fc2dc53f7812 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Larsen, John
Norwegian bokmål

First name
John Adelsten Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Larsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
14/09/1903

-Time
14/09/1903
Death
13/11/1973

-Time
13/11/1973
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 14.09.1903
Født i Aalesund. Sv.prøve mai 1927 i Trondheim, håndv.brev 1941 s.s. Fotografier i arkivet til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider.

Negativer fra 1945-1948 finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket. Disse er fotografert i Trondheim mellom 1940-1949, hovedsakelig mellom 1945-1947. Temaer er Trøndelag Teater, portretter av bl.a. Haakon VII, Liv Ullmann og Herman Wildenwey, og reportasje- eller nyhetsrelaterte bilder. Noe relatert til etterkrigstiden.

Virkesteder:
1945-0000: Trondheim; Olav Tryggv. gt. 14
1944-1945: Trondheim; Søndre gate

Adresseavisen 03.01.1931, side 3: “Ekteviede i Bakke kirke i desember: Fotograf John Adelsten Bernhard Larsen og Halldis Rønning.”

Nekrolog i Adresseavisen 16.11.1973, side 16: "Fotografmester John Larsen, Trondheim, er død, 70 år gammel. Han var sunnmøring, men kom tidlig til fotograf Schrøder i Trondheim hvor han arbeidet i mange år. Ikke minst som pressefotograf kom John Larsen i kontakt med mange mennesker og ble et kjent trekk i bybildet i Trondheim i 30-årene — alltid på farten med fotoutstyr på vei til og fra de små og store begivenheter. Med sitt lette og lyse sinn hadde han også en egen evne til å komme i forbindelse med mennesker. Til tross for slitet var John Larsen glad i avisfotograferingen i en tid hvor kampen for å komme først til åstedet og aldri la seg stoppe, var hardere og mer bevisst enn i dag. John Larsen klarte det oftest med et smil, og han var en dyktig fotograf på mange områder. Omkring 1945 etablerte han sitt eget fotograffirma i Mathesongården. Det hadde fremgang, og John Larsen fikk snart stor anseelse også som portrettfotograf. Etter noen år la han ned firmaet, men fortsatte som fotograf. Blant annet hadde han da lenge vært fast fotograf i Nidaroskatedralen, og han hadde fremdeles et mangeårig og nært samarbeide med arkitekt Gerhard Fischer mens de bygningsarkeologiske undersøkelser av kirken pågikk. Også under undersøkelsene og utgravningene på Erkebispegården var han i lang tid fotograf for Gerhard og Dorothea Fischer. I de senere år var ikke fotografmester John Larsen like sterk som før. Han delte sin tid mellom familiebedrift i Ålesund og fotooppdrag i Trondheim. Pressearbeidet beholdt han sin gamle svakhet for, og også utenfor faget beholdt han fotografens våkne blikk for hva som foregikk. Det resulterte ikke sjelden i avisinnlegg. u."

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

-Text
Folketelling 1910, Ålesund
Norwegian bokmål
-Text
Nekrolog i Adresseavisen, 16.11.1973
Norwegian bokmål
-Text
Ekteskap i Adresseavisen, 03.01.1931
Norwegian bokmål
FR
1739

-Id
1739
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007316

-Id
021036007316
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål