Abel, Hans Holtermann (1830 - 1903) [no]

Other languages: Abel, Hans Holtermann (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:01:45
08/06/2024 02:39:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d52e11ab-7f03-4f3e-bdc4-da24ee497c95 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abel, Hans Holtermann
Norwegian bokmål

First name
Hans Holtermann
Norwegian bokmål

Last name
Abel
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
17/10/1830

-Time
17/10/1830
Death
11/12/1903

-Time
11/12/1903
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Farsund 17.10.1830, d. i Christiania 11.12.1903. Sønn av byfoged Fredrik Christian Thrane A. og Margaretha Christine Schjelderup. g. l) m. Christine Mathilde Abel (1836-63), 2) m. Louise Doris Sophie Pauline Kleffel (også fotograf), datter av Ludwig Gustaf K. og Emilie Fredenhagen. Cand. pharm. 1853, bestyrte endel apotek, begynte så i 1863 å interessere seg for fotografering, som han lærte hos sin senere svigerfar i Tyskland. I 1864 åpnet han sammen med sin hustru "Photographisk Atelier og Handel med photographiske Articler" i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania. Det ble etterhvert hustruen som tok seg av fotograferingen, mens han selv drev handelen med kjemikalier og fotografiske artikler. Han var imidlertid den første i Norge som i 1867 begynte med portretter i cabinet-form. I Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger averterte han 2.5.1865: "DHrr Fotografer underrettes herved om at jeg foruden de sædvanlige til Fotografien henhørende Artikler ogsaa leverer alle til Urancopier-Processen (Wothlytypie) nødvendige Gjenstande. Enhver Bestilling vil gratis medgives en udførlig Anvisning til Udøvelse af Urancopier-processen. H.Abel. Exam.pharm. & Fotograf. Østre Gade No.18, Christiania". 20.3.1890 tok han patent på "Hylse for fotografiske Tørrplader". I 1901 hadde han egen avdeling i Bergen i Store Markevei 13. Atelieret ble i 1890 solgt til Sine Kraft, mens Kunstforlaget og kjemikalieforretningen fortsatte. Disse ble overtatt av sønnene Gustav Adolf (1872-1936) og Louis Gustav Kleffel (1874-1932).

Virkested:
1864-1890: Oslo; Carl Johansgd. 17

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
12

-Id
12
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004788

-Id
021036004788
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F4D36BDB-0A0A-40F5-B919-5A1B1E0E59E8

-Id
F4D36BDB-0A0A-40F5-B919-5A1B1E0E59E8
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål