Elmberg, John-Erik (1917 - 1970) [sv]

Elmberg, John-Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
John-Erik Elmberg, född 24/3 1917, död 11/12 1970, docent, fil. dr. 1968. Stockholm. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/11/2020 11:17:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d3d479a9-d8ad-45c0-818e-29bf4cbc73b1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elmberg, John-Erik
Swedish

First name
John-Erik
Swedish

Last name
Elmberg
Swedish

Description
John-Erik Elmberg, född 24/3 1917, död 11/12 1970, docent, fil. dr. 1968. Stockholm.
Swedish

Birth
24/03/1917

-Time
24/03/1917
Death
11/12/1970

-Time
11/12/1970
Biography

John-Erik Elmberg, född 24/3 1917, död 11/12 1970, docent, fil. dr. 1968. Stockholm. Genomförde forskningsresor till Indien 1947, Sulawesi (tidigare Celebes) och Moluckerna 1948-1949, västra Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland 1950. År 1953-54 gjorde han en ny resa till västra Nya Guinea, Ayamaru (eller Ajamaru), Fågelhuvudhalvön och ytterligare en till samma ställe 1957-58. År 1969 reste han till Afrika och Zambia och gjorde insamlingar.
Anställd vid Etnografiska museet och institutionen för Allmän och Jämförande Etnografi vid Stockholms Universitet. Donator av samlingar till Etnografiska museet: 1951.36 (Sulawesi, Irian Jaya), 1954.31 (Irian Jaya), 1966.21 (Sulawesi) och 1969.21 (Zambia).
Gift med Annika Elmberg.

Swedish

Parent Of
Gift med [sv]
Elmberg, Annika

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Elmberg, Annika
Swedish
Reference
Elmberg, John-Erik (1968) "Balance and circulation Aspects of tradition and change among the Mejprat of Irian Barat", Sthlm
Swedish

Carlotta-SMVK
1022667

-Id
1022667
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461188
-Id
021037461188
-System
DigitaltMuseum