Fjell kyrkje, Sotra (Kirke) [no]

Other languages: Fjell kyrkje, Sotra (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d273d5e8-313c-466e-8342-0702a4dcd2d9 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Fjell kyrkje, Sotra
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1874
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Fjelde midtre (Gard) [no], 4626-57/3 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4626-57/3
Norwegian bokmål
Øygarden (Kommune) [no], Kyrkjehaugen 2, 5357 [no], Fjell sokn, Sotra sokn (07130102), Vesthordland prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kyrkjehaugen 2, 5357
Norwegian bokmål

-Place (text)
Fjell sokn, Sotra sokn (07130102), Vesthordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.33097, 5.0756, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.33097
-Longitude (Easting)
5.0756
-Precision
5
Events
-Timespan
1874
--Earliest time
1874
-Timespan
1874
--Earliest time
1874
-Timespan
1871
--Earliest time
1871
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
124600101

-Id
124600101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2299

-Id
2299
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84147-3

-Id
84147-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
175621431

-Id
175621431
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4626-57/3
-Id
4626-57/3
-System
Gnr Bnr