Wikström, Titus (1887 - 1979) [sv]

Wikström, Titus (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
18/04/2018 11:44:15
10/08/2019 02:31:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cfbe67fc-a9ab-421f-8b5b-0872bb2d5023 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wikström, Titus
Swedish

First name
Titus
Swedish

Middle name
Carl Hjalmar
Swedish

Last name
Wikström
Swedish

Title
Sjökapten

-Title
Sjökapten
Swedish

Birth
Svenskt konstnärslexikon

-Time
04.01.1887
-Place reference
--Place
-Source
Svenskt konstnärslexikon
Swedish
Death
1979

-Time
1979
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Målare, sjökapten. Föräldrar: grosshandlare Hjalmar Wikström och Beda Svahn. Gift 1920-30 med Ester Christofferson. W. avlade sjökaptensexamen 1911 och reservofficersexamen vid flottan 1912. Han har gjort resor till ett flertal europeiska länder och USA. W. har parallellt med sina olika tjänstgöringar till sjöss och senare son pensionär ägnat sig åt marinmåleri och i olja, akvarell och pastell förevigat kustlandskap och fartyg av skilda typer (alltifrån regalskeppet Wasa och af Chapman till t.ex. Stella Polaris och senaste Trelleborgsfärjan) och någon gång även målat en illustrativ scen från livet ombord på ett segelfartyg. Konstnärlig handledning har han bl.a. fått av Oscar Hultgren. W. har bl.a. utfört båtporträtt för svenska marinen och olika rederier och han är representerad vid de danska och engelska kungahoven (oljemålning av kungaslupen Vasaorden 1952 respektive 1960; den senare utställd på sjöfartsmuseet i Greenwich 1960). 1941 var W. företrädd på en utställning i Kungsbacka. Text ur Svenskt konstnärslexikon av F. Å.

Swedish

Reference
Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Malmö: Allhem
Swedish

Alternative id
DigitaltMuseum: 021037775643

-Id
021037775643
-System
DigitaltMuseum