Anderssen, Harald Oscar (1834 - 1871) [no]

Anderssen, Harald Oscar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:56
06/08/2022 01:21:48
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cf63b72d-af12-4855-bbc5-dfe6a38cff75 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderssen, Harald Oscar
Norwegian bokmål

First name
Harald Oscar
Norwegian bokmål

Last name
Anderssen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1834

-Time
1834
Death
1871

-Time
1871
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Drammen 04.11.1834. Sønn av vaktmester A. A. Ble elev av maleren J. F. Eckersberg, besøkte Düsseldorff og visstnok også München i 1860, og slo seg så ned i Drammen som fotograf og maler. Signerte sine fotografier med "H. Anderssen Maler & Fotograf Drammen". Ble mest kjent som maler, både solgte og loddet ut sine malerier og tok imot elever i tegning og maling. Han var en av stifterne av Kunstforeningen i Drammen.

Virkested:
1860 ca-1871: Drammen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
84

-Id
84
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004877

-Id
021036004877
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål