Jacobsen, Nils Andreas (1905 - 1989) [no]

Jacobsen, Nils Andreas (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/09/2022 07:10:52
30/09/2023 01:33:48
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cef9ebf3-6c40-4a78-bf07-7661c434a278 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jacobsen, Nils Andreas
Norwegian bokmål

First name
Nils Andreas
Norwegian bokmål

Last name
Jacobsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1905

-Time
1905
Death
1989

-Time
1989
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 25.08.1905
Født i Bergen. Sønn av inspektør Arne J. og Anna Eide, gift 17.11.1934 med Aud Hansen, datter av H. Chr. H. og Evina Christensen. Læretid 1923-28 hos L. Sjursen og Jess Hansen i Bergen. Overtok i 1928 sammen med fetteren Niels Jacobsen Monclair, Louis Jacobsens atelier i Strandgaten 70, da denne flyttet til Strandgaten 7. De drev sammen firmaet "Monclair & Jacobsen" til våren 1929, da Monclair emigrerte til Canada, hvoretter Jacobsen avviklet firmaet høsten s. å. Etter en avstikker til fagskolen i Trondheim og sv.br. 1929 (håndv.br. 1938), begynte han hos K. Knudsen & Co.". Fra 1931 arbeidet han hos "K. Nyblin". I 1933 overtok han J. Henrichsens forretning på Langbryggen i Arendal, startet ca. l900 (Henrichsen hadde vært fotograf i Arendal helt fra 1893). Han drev denne til 1937, da han overlot firmaet til John Løvfold og flyttet til Oslo, hvor han ble leder av reklameatelieret i "Kristiania Kemigrafiske Anstalt". 1940-52 var han ansatt hos "Mittet & Co.", drev eget firma 1952-54, ansatt i "Normanns Kunstforlag" 1954-55, eget firma 1956-58 og leder av "Fotografenes Farvelaboratorium" 1959-77. Æresmedlem Norges Fotografforbund og Oslo Fotograflaug. Sølvmedalje utstilling Bergen 1936. Oldermann i Sørlandske fotograflaug 1936-1937. Fikk antatt 2 bilder på 32nd Scottish Salon of Photography, Glasgow, i 1947. Jacobsen var også aktivt medlem i Oslo Kamera Klubb.

Virkesteder:
1933-1937: Arendal
1937-1977: Oslo
1928-1933: Bergen

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hvoslef, Kjell Lund: S?rlandets fag-fotografer og S?rlandske fotograflaug, 1988
Mortensen, Rolf: Bildet lever.1946
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 3, s. 44
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 5, s. 86-87 (Forbundets hederstegn)
Fotografi 2(1969) : 7/8, s. 30-32
Norsk fagfoto 12(1975) : 7/8, s. 203 (70 ?r)
Objektivet 19(1975) : 3, s. 13 (70 ?r)
Norsk fotografisk tidsskrift 66(1980) : 2, s. 6-15 (75 ?r)
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 3, s. 6 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
818

-Id
818
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006767

-Id
021036006767
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål