Vislandkosi (Forlatt sted) [no]

Vislandkosi (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/cedce038-387b-4a72-9604-f113f7278b5c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vislandkosi
Norwegian bokmål

Alternative name
Vislandkosi
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.37394, 8.12939, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.37394
-Longitude (Easting)
8.12939
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
41122

-Id
41122
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål