Lyslo, Alfred (1898 - 1962) [no]

Lyslo, Alfred (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:00
25/06/2022 01:58:30
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cdcc1314-1b4d-459d-867e-49ace54d103d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lyslo, Alfred
Norwegian bokmål

First name
Alfred
Norwegian bokmål

Last name
Lyslo
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1898

-Time
1898
Death
1962

-Time
1962
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sandane 09.09.1898, død 14.07.1962. Sønn av fotograf Helge Waldemarsen L. og Kathrine Antonsdtr. Egge, gift 1931 med Oddrun Skaaden, 2 døtre, 1 sønn. I lære hos faren 1916-25 og hos Bøbak i Bergen i 1932 foruten et mesterkurs, var så ansatt hos faren og overtok i 1938 det firmaet som han hadde startet i Sandane i 1891. Det ble igjen overtatt av hans sønn Helge, som idag driver det som "Lyslo Foto".

Virkested:
1930 ca-1962: Sandane

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1886

-Id
1886
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007525

-Id
021036007525
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål