Åsen (Forlatt sted) [no]

Åsen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/cc285aaf-f008-4f31-96ed-34814ac071e5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.46722, 7.85476, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.46722
-Longitude (Easting)
7.85476
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1042247

-Id
1042247
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål