Chepstow-Lusty, Lill-Ann (1960 - ) [no]

Chepstow-Lusty, Lill-Ann (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/05/2022 15:18:27
21/05/2022 01:26:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/cb8b3813-07f9-4272-8662-2ec7599f1dcb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Chepstow-Lusty, Lill-Ann
Norwegian bokmål

First name
Lill-Ann
Norwegian bokmål

Last name
Chepstow-Lusty
Norwegian bokmål

Alternative name
Lusty, Lill-Ann Chepstow
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
19/01/1960

-Time
19/01/1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Chepstow-Lusty er født i Oslo, men flyttet 2 måneder gammel med familien til England. Hun har sin utdannelse fra Eastbourne College of Art and Design 1976-79. Etter at hun kom tilbake til Norge har hun utgitt en rekke bøker med sine fotografier.

Virkesteder:

0000-0000: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Fotografi 14(1981) : 12, 59-63
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3587

-Id
3587
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005442

-Id
021036005442
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
30104512-2D03-4E65-B3D4-C6FD40160FF9

-Id
30104512-2D03-4E65-B3D4-C6FD40160FF9
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål