Benefits for familiy illness Place holder

Ytelser ved sykdom i familien (norwegian bokmål), Ytingar ved sjukdom i familien (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:46
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/ytelser-ved-sykdom-i-familien
Label
Benefits for familiy illness
English

Ytelser ved sykdom i familien
Norwegian bokmål

Ytingar ved sjukdom i familien
Norwegian nynorsk

Not used label
Omsorgspengar
Norwegian nynorsk

Omsorgspenger
Norwegian bokmål

Opplæringspengar
Norwegian nynorsk

Opplæringspenger
Norwegian bokmål

Pleiepenger
Norwegian bokmål

Pleiepengar
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Family benefits
English

Note
Bidra til å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nærstående i livets sluttfase, som omfatter pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger.
Norwegian bokmål

Bidra til å dekke bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med sjukdom til barn eller barnepassar, barn som har funksjonshemning og pleie av nærståande i livet sin sluttfase, som omfattar pleiepengar, omsorgspengar, opplæringspengar.
Norwegian nynorsk