Controlling compliance in businesses Place holder

Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet (norwegian bokmål), Tilsyn og kontroll med næringsverksemd (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:21
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/tilsyn-og-kontroll-med-naringsvirksomhet
Label
Controlling compliance in businesses
English

Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet
Norwegian bokmål

Tilsyn og kontroll med næringsverksemd
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Agriculture
English

Note
Det offentlige gjennomfører tilsyn og kontroll med bedrifters etterlevelse av lover og regler.
Norwegian bokmål

Det offentlege gjennomfører tilsyn og kontroll med korleis bedriftene etterlever lover og reglar.
Norwegian nynorsk