Qualification program Place holder

Kvalifiseringsprogram (norwegian bokmål), Kvalifiseringsprogram (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:18
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kvalifiseringsprogram
Label
Qualification program
English

Kvalifiseringsprogram
Norwegian bokmål

Kvalifiseringsprogram
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra Nav for personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid.
Norwegian bokmål

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod frå Nav for personar som treng tett og koordinert oppfølging over tid for å komma ut i arbeid.
Norwegian nynorsk