Bergman, Sten (1895 - 1975) [sv]

Other languages: Bergman, Sten (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sten Bergman var forskningsresande, zoolog. fil. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:58:55
01/06/2024 05:37:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c2944648-e2cb-44ef-80c9-9d23091500a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergman, Sten
Swedish

First name
Sten
Swedish

Last name
Bergman
Swedish

Title
biolog

-Title
biolog
Swedish
upptäcktsresande

-Title
upptäcktsresande
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Sten Bergman var forskningsresande, zoolog. fil.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
20/10/1895

-Time
20/10/1895
Death
19/02/1975

-Time
19/02/1975
Life role
-Life role
Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Sten Bergman var forskningsresande, zoolog. fil.lic. 1925 och fil. hedersdoktor 1952. F. i Rasäters skn, Värmland. Företog talrika resor över alla kontinenter utom Australien. Under exp. arbetade han med allt som hade med biologi och antropologi att göra, även om hans huvudsakliga intressen gällde ornitologi och entomologi. Expeditionerna resulterade i vetenskapliga skrifter och insamlade objekt, vilka vanligen överlämnades till Naturhistoriska Riksmuseet och Etnografiska Museet. B. har utövat en omfattande populärvetenskaplig föreläsningsverksamhet (c:a 6.000 föredrag) bl.a. i radio sedan 1926. B. har i bokform (c:a 15 böcker) bl a samlat radioföredrag, skrivit flera ungdomsböcker, byggda på hans reseminnen och har även givit ut den geografiska läseboken "Från fjärran länder" (1934). B. fick Vetenskapsakademiens Linnémedalj i guld 1931 och Wahlbergmedaljen 1937. B:s arkiv, bl a brev, föreläsningsjournaler och foton, förvaras i Vetenskapsakademiens arkiv, Stockholm. Den stora fotografisamlingen finns på Etnografiska museet /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1014873

-Id
1014873
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460956
-Id
021037460956
-System
DigitaltMuseum