Ergonomics Place holder

Ergoterapi (norwegian bokmål), Ergoterapi (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:20
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/ergoterapi
Label
Ergonomics
English

Ergoterapi
Norwegian bokmål

Ergoterapi
Norwegian nynorsk

Not used label
Ergoterapeut
Norwegian bokmål

Ergoterapeut
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Tilbud til personer som har vanskligheter med å klare daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det i samenheng med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.
Norwegian bokmål

Tilbod til personer som har vanskar med å klare daglege aktivitetar, eller som står i fare for å få det i samband med alder, funksjonshemming, sjukdom eller skade.
Norwegian nynorsk