EJDERN (1880 SDVM) [sv]

Other languages: EJDERN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Passagerarångfartyg [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/03/2017 12:55:23
18/05/2024 01:42:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c05bab97-5f3f-499e-b356-1e66488b7966 | RDF/XML | JSON-LD
Name
EJDERN
Swedish

Description
Passagerarångfartyg
Swedish

Technical description
Skrovmaterial: Järn
Tidigare maskintyp: Ångmaskin
Nuvarande maskintyp: Compoundångmaskin, byggd 1880, originalmaskinen 65 hkr
Panna: Koleldad panna av skotsk typ byggd 1943
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Nuvarande funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1880
Swedish

Home port
, , Södertälje [sv], 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
, , Södertälje [sv],

--Place (text)
Södertälje
Swedish
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
2136
Signal letters
SDVM
Type of vessel

Norwegian bokmål


Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Kven finnish

Northern Sami

Code
SDVM
History

Ejdern byggdes av Göteborgs Mekaniska Werkstad år 1880. Till slutet av 1800-talet trafikerade hon Göteborgs skärgård. Mellan åren 1898 och 1905 gick hon först i sjön Roxen och trafikerade sedan olika mellansvenska hamnar. Från 1906 fram till 1957 gick Ejdern i fasta turer mellan Södertälje och Mörkö, och i fraktfart i den östra delen av Mälaren. Från 1914 och fram till 1957 hade Ejdern samma befälhavare.

1957 såldes Ejdern till Södertälje stad. Hon var då i dåligt skick och hade också dålig lönsamhet. Flera olika intressenter försökte rädda henne men till slut beslutade man att sänka Ejdern i Landsortsdjupet.

I sista stund räddades hon av några ångbåtsintresserade ungdomar och Södertälje stad skänkte Ejdern 1964 till en förening. Ur denna förening bildades Museiföreningen Ångfartyget Ejdern. Genom ideella insatser verkar föreningens medlemmar för att Ejdern ska bevaras och kunna brukas. Sedan 1976 går hon i trafik varje sommar. Från 1984 är Ejdern åter koleldad. Hon drivs fortfarande av ångmaskinen från 1880.

K-märkt av Sjöhistoriska museet som mycket värdefull.
T-klassad.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
22,39
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
4,49
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
14
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
38
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Launched
1880 , , Göteborgs mekaniska verkstad [sv], Götaverken (Varv) [sv]

-Time
1880
-Place reference
, , Göteborgs mekaniska verkstad [sv],

--Place (text)
Göteborgs mekaniska verkstad
Swedish
-Shipyard
Skeppsregistret vid SMM
16

-Id
16
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010094
-Id
021176010094
-System
DigitaltMuseum