Götaverken (Varv) [sv]

Other languages: Götaverken (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv som varit ett av Sveriges största varv. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:52:31
01/06/2024 06:33:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/38bc0d0f-380d-4df1-9944-c754c424265d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Götaverken
Swedish

Alternative name
Göteborgs mekaniska verkstad
Swedish

Keillers Werkstad
Swedish

Description
Fartygsvarv som varit ett av Sveriges största varv.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Establishment
1841

-Time
1841
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet grundades som Keillers Werkstad 1841 som levererade sitt första fartyg 1847, bogserbåten Kåre. Varvet bytte namn 1867 till Göteborgs Mek. Werkstads Aktiebolag och 1916 till Götaverken. Genom sin tidiga satsning på motorfartyg kom Götaverken att på 1930-talet utvecklas till världens största fartygsproducent och var även efter andra världskriget ett av Sveriges storvarv. Götaverkens största satsning var uppbyggandet av Arendalsvarvet som invigdes 1963. Verksamheten på Götaverkens anläggning mitt emot Göteborgs centrum har övertagits av Cityvarvet (2004).

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Göteborg (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

Svensk industrikalender 1947
Swedish

DigitaltMuseum
021166009534
-Id
021166009534
-System
DigitaltMuseum