Home teaching Place holder

Hjemmeundervisning (norwegian bokmål), Heimeundervisning (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:56
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/hjemmeundervisning
Label
Home teaching
English

Hjemmeundervisning
Norwegian bokmål

Heimeundervisning
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Foreldre underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen.
Norwegian bokmål

Foreldra underviser sjølv eigne barn. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga.
Norwegian nynorsk