Olivebank (1892) [sv]

Olivebank (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade stålbarken Olivebank ägdes av Gustaf Erikson 1924-1939. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 12:27:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bb1413f9-a933-4db0-8384-9fa14e694566 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olivebank
Swedish

Other name
Caledonia

-Name
Caledonia
Swedish
Description
Fyrmastade stålbarken Olivebank ägdes av Gustaf Erikson 1924-1939.
Swedish

Technical description
Dödvikt 4.400 tons.
Swedish

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Fyrmastade stålbarken Olivebank byggdes år 1892 av Mackie & Thompson, Glasgow. Olivebank köptes av Gustaf Erikson hösten 1924. Fartyget ägdes då av Skibs A/S Ostra i Kristiansand och låg i Cardiff. Olivebank köptes efter besiktning av kapten Walfrid Gustafsson och avseglade under befäl av kapten K. Troberg den 12 november till Port Lincoln för order.
Olivebanks sista resa blev 1939, då hon 20 mars avseglade från Port Victoria med full vetelast till Queenstown för order, Efter lossning i Barry Dock, Wales, den 29 augusti avseglade hon i barlast till hemhamnen Mariehamn. Vid passage av Dover fick man nyheten att England och Frankrike förklarat Tyskland krig. Kapten Carl Granith beslöt att fortsätta resan. Fredagen den 8 september ute i Nordsjön, halvvägs till Skagen, siktades drivminor. Klockan två på dagen exploderade en mina mot babords sida varvid fartyget sprang läck och började vattenfyllas. I den hastigt tilltagande slagsidan var det omöjligt att sjösatta någon livbåt. Olivebank sjönk inom några minuter. Fjorton besättningsmän försvann i havet, bland dem befälhavaren Granith. Sju besättningsmän lyckades klamra sig fast i en avbruten mast som stack upp över vattenytan, först på söndagen efter två dygn blev de räddade av den dansks fiskekutter Talona, hemmahörande i Esjberg. Dessa fjorton sjömän var Finlands första krigsoffer till sjöss under andra världskriget.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2795 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2795
Nettotonnasje [no]: 2427 nettoregisterton [sv]

-Value
2427
Lengde [no]: 326´0 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
326´0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 43´1 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
43´1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 24´5 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
24´5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1892 Glasgow (By) [no], ,
Byggd av Mackie & Thompson

-Time
1892
-Dating comment
Byggd av Mackie & Thompson
Swedish

-Place reference
Glasgow (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål

Swedish
Wrecked
08/09/1939
Seglat på en drivmina i Nordsjön.

-Time
08/09/1939
-Dating comment
Seglat på en drivmina i Nordsjön.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1924 - 08/09/1939
--Earliest time
1924
--Latest time
08/09/1939
-Role
English

Swedish

Reference
Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021177787831
-Id
021177787831
-System
DigitaltMuseum