Aulie, Einar (1877 - 1926) [no]

Aulie, Einar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:08
11/07/2020 02:33:57
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/bb039196-65db-40fc-969c-d239a740b901 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aulie, Einar
Norwegian bokmål

First name
Einar
Norwegian bokmål

Last name
Aulie
Norwegian bokmål

Alternative name
Oulii, Einar
Norwegian bokmål

Oulii, Einar N.
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Var fra Trondheim. Hadde først adresse Kongsgaden 30. I 1914 overtok han atelieret i Kongsgaden 22 eller ved Parken 22 etter Olaf Herseth, som hadde hatt det fra ca. 1890. Dette huset ble revet i 1966. Brukte både signaturen Einar Aulie og Einar Oulii. Var med og stiftet Stavanger Fotografiske Forening i 1906. Det var sannsynligvis han som var med og stiftet kinoen A/S Verdenstheateret i Bergen sammen med Selmer Norland 19.10.1908.

Virkested:
1905-1907: Stavanger; Kongsgaden 30.

Norwegian bokmål

Reference
Henriksen, Egil: Portrett, illustrasjon og dokumentasjon. Fotografiet i Stavanger fra 1885 til 1920. I: Stavanger Museums Årbok, Årgang 103, 1993, 2.107-108.
Norwegian bokmål

Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
-Text
Egil Henriksen. Portrett, illustrasjon og dokumentasjon. Fotografiet i Stavanger fra 1885 til 1920. Stavanger Museums Årbok, Årgang 103, 1993, s. 91-162.
Norwegian bokmål
-Text
Eldre norske fotografer i Rogaland. Del I: Stavanger
Norwegian bokmål
FR
124

-Id
124
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004942

-Id
021036004942
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål