Bille, Carl Ludvig (1815 - 1898) [sv]

Bille, Carl Ludvig (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Description
Fartygsporträtt [sv]
Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/09/2018 13:14:14
20/08/2022 04:04:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b8bcd46f-7037-4c3f-a849-74a75f5ba795 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bille, Carl Ludvig
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Ludvig
Swedish

Last name
Bille
Swedish

Description
Fartygsporträtt
Swedish

Birth
12/02/1815 København (By) [no], ,

-Time
12/02/1815
-Place reference
København (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål


Death
14/11/1898 København (By) [no], ,

-Time
14/11/1898
-Place reference
København (By) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål


Life role
Marinmålare

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

-Description
Marinmålare
Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Segelmakare och gick som sådan till sjöss under många år innan han blev målare. Bille var självlärd men hade fått vägledning av kollegan Carl Dahl, vars måleri hans tidiga målningar påminner om. Lite är känt om hans liv. I början av 1860-talet ställde han ut motiv från Nordamerika och Kina och 1869 från Madeira. Om dessa motiv är självupplevda, som sjöman eller konstnär finns ingen uppgift om. Hans motivkrets blev större med tiden och inbegrep skeppskatastrofer, sjöslag, alla slags fartyg i alla slags väder, målat i romantisk anda. De sista åren ställde han ut motiv från Atlanten, Medelhavet, Norge och Holland.
Henrik Bramsen, Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnersleksikon.

Swedish

Related to
-Specification
Student till
Swedish
-Other actor
-Specification
Elev till
Swedish
-Text
Henrik Bramsen, Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnersleksikon
Swedish
DigitaltMuseum
021037775514
-Id
021037775514
-System
DigitaltMuseum