Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
01/06/2021 17:40:11
01/10/2022 04:45:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b448937d-cd27-4e17-a214-1d9363130523 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bogeman, Lars
Swedish

First name
Lars
Swedish

Last name
Bogeman
Swedish

Alternative name
Nordenbjelke, Lars
Swedish

Title
Sekundchef

-Title
Sekundchef
Swedish
Överstelöjtnant

-Title
Överstelöjtnant
Swedish
Birth
1745

-Time
1745
Death
1814

-Time
1814
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Lars Bogeman, adlad Nordenbjelke 1809, var Fredrik Henrik af Chapmans systerson och medhjälpare. Han bistådde Chapman både vid arbetet och graveringarna med Architectura Navalis Merctoria och i skeppsbyggeriarbetet på Djurgårdsvarvet och örlogsvarvet i Karlskrona.
Bogeman blev chef för flottornas konstruktionskontor i Förvaltningen av sjöärenden 1803.

Swedish

Has constructed
Reference
Halldin, Gustaf & Albe, Gerhard (red.) (1963). Svenskt skeppsbyggeri: en översikt av utvecklingen genom tiderna. Malmö: Allhem
Swedish

DigitaltMuseum
021036440373
-Id
021036440373
-System
DigitaltMuseum