Commnication and cognition Place holder

Kommunikasjon og kognisjon (norwegian bokmål), Kommunikasjon og kognisjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:13
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kommunikasjon-og-kognisjon
Label
Commnication and cognition
English

Kommunikasjon og kognisjon
Norwegian bokmål

Kommunikasjon og kognisjon
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Disability aids
English

Note
Hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelse av tale og språk til personer som har skader, er operert eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom.
Norwegian bokmål

Hjelpemiddel til personar med funksjonsnedsetting av tale og språk til personer som har skadar, er operert eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom.
Norwegian nynorsk